خرید آنتی ویروس به راحتی با پول ایران و از درگاه بانک های ایرانی و عدم تأثیر نرخ دلار روی قیمت آنتی ویروس.